right_menu
Vstup do soutěže
předškolní věk, žáci a studenti ZŠ a SŠ
Pozvi kamarády
O Logické olympiádě
Podpořte nás!
Vstup pro učitele
O soutěži pro učitele
Mensashop - předměty s logem Mensy
Tábor LO
Soutěž pro vás organizuje
Motto logickej olympiady
The Kellner Family Foundation
Projekt Open Gate
Připojte se k nám na Facebooku
Vyznamni partneri - MSMT
Vyznamni partneri - RSJ
Vyznamni partneri - AV Media
Vyznamni partneri - ALBI

Krajská kola se konají ve všech krajích v pátek 4.11.2016

S sebou si vezměte psací potřeby, je povolena kalkulačka (není povolena kalkulačka na mobilním telefonu). Starší 15 let si nezapomeňte občanský průkaz. Každý soutěžící na krajské kolo přinese podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěžící mladší než 15 let jej nechají podepsat rodiči (zákonným zástupcem), ostatní jej mohou podepsat sami.


 

Ústecký kraj

Místo:   Multifunkční centrum UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem
Prezence účastníků ve 9.30
Ukončení soutěže v 14:00

Kontakt: Iva Berčíková, usteckykraj@logickaolympiada.cz, 602 840 526

Seznam semifinalistů v kategorii A

Seznam semifinalistů v kategorii B

Seznam semifinalistů v kategorii C

Krajské kolo je realizováno s finanční podporou Ústeckého kraje a statutárního města Ústí nad Labem.


 

Zlínský kraj


Místo: Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati, Nad Stráněmi 4511, Zlín - mapka

Časový harmonogram (Změna vyhrazena):

kat. A

8,30 – 9,00 - prezence

10,50 – 11,00 – vyhlášení výsledků

kat. B

11,00 – 11,30 - prezence

13,20 – 13,30 – vyhlášení výsledků

kat.C

13,30 – 14,00 - prezence

15,50 – 16,00 – vyhlášení výsledků

S sebou psací potřeby, kat. A a B souhlas rodičů s účastí v soutěži, starší 15 let nezapomenou občanský průkaz. Je povolena kalkulačka, ne však na mobilu.

Seznam semifinalistů v kategorii A

Seznam semifinalistů v kategorii B

Seznam semifinalistů v kategorii C
 

Kontakt: Jana Šindelářová, zlinskykraj@logickaolympiada.cz, 776001866

Konání krajského kola finančně podpořil Zlínský kraj.

Prostory poskytla    

Občerstvení zajistila společnost Vitar.

Všem děkujeme.


 

Olomoucký kraj

Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, Národní dům, Přednáškový sál ve 2. podlaží.

Prezence účastníků 9:30 - 9:50.
Předpokládaný konec soutěžení je 12:30 a vyhlášení výsledků po 14h. Pro všechny soutěžící bude připravena svačina i oběd.

Národní dům je od Hlavního nádraží vzdálen asi 15 minut chůze (příjezd 9:23 na nádraží je dostatečný).

S sebou si vezměte psací potřeby, je povolena kalkulačka (není povolena kalkulačka na mobilním telefonu). Starší 15 let si nezapomeňte občanský průkaz.

Kontakt: Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603726030

Seznam semifinalistů v kategorii A

Seznam semifinalistů v kategorii B

Seznam semifinalistů v kategorii C

Krajské kolo je realizováno s finanční podporou města Prostějova, statutárního města Olomouc  a pod záštitou primátorky města Prostějova RNDr. Aleny Raškové.


 

Jihomoravský kraj

POZOR, velké organizační změny oproti předchozím ročníkům soutěže!

Místo:  v posluchárně 114 budovy A11 Univerzitního kampusu Bohunice (Kamenice 753/5, 625 00 Brno).
Mapka a další informace zde.

Harmonogram krajského kola

Kategorie A (8:00–10:35)

 8:00– 8:30  registrace semifinalistů kategorie A
 8:30– 8:40  přivítání účastníků, poděkování sponzorům, vysvětlení programu
 8:40– 9:10  písemná část testu kategorie A (20 písemných úloh)
 9:10– 9:25  přestávka
 9:25–10:00  promítaná část testu kategorie A (20 promítaných úloh + soutěž IQáč)
10:00–10:20  prezentace aktivit Mensy ČR
10:20–10:35  vyhlášení výsledků a předání cen 

Kategorie B (10:20–12:55)

10:20–10:50  registrace semifinalistů kategorie B
10:50–11:00  přivítání účastníků, poděkování sponzorům, vysvětlení programu
11:00–11:30  písemná část testu kategorie B (20 písemných úloh)
11:30–11:45  přestávka
11:45–12:20  promítaná část testu kategorie B (20 promítaných úloh + soutěž IQáč)
12:20–12:40  prezentace aktivit Mensy ČR 
12:40–12:55  vyhlášení výsledků a předání cen 
12:55–13:30  přestávka

Kategorie C (13:30–16:05)

13:30–14:00  registrace semifinalistů kategorie C
14:00–14:10  přivítání účastníků, poděkování sponzorům, vysvětlení programu 
14:10–14:40  písemná část testu kategorie C (20 písemných úloh)
14:40–14:55  přestávka
14:55–15:30  promítaná část testu kategorie C (20 promítaných úloh + soutěž IQáč)
15:30–15:50  prezentace aktivit Mensy ČR
15:50–16:05  vyhlášení výsledků a předání cen

Kontakt: Lenka Šnajdrová, jihomoravskykraj@logickaolympiada.cz

Seznam semifinalistů v kategorii A

Seznam semifinalistů v kategorii B 

Seznam semifinalistů v kategorii C 

Krajské kolo Logické olympiády 2016 probíhá pod záštitou Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna, a za podpory statutárního města Brna. Krajské kolo dále podpořila města Vyškov, Znojmo a Strážnice, a také firmy SODATSW spol. s r.o. a P.F. art, spol. s r.o.


 

Vysočina

Místo: Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod
Potvrzení účasti, či oznámení o neúčasti je nutné - využijte web Logické olympiády.

Více informací, harmonogram kola a mapa
Prezence účastníků kategorie A (1. stupeň ZŠ)  8:00  - 8:30  
Prezence účastníků kategorie B (2. stupeň ZŠ a odpovídající) 9:15 - 9:45 
Prezence účastníků kategorie C (SŠ a odpovídající) 10:35 - 11:05  

Seznam semifinalistů v kategorii A

Seznam semifinalistů v kategorii B

Seznam semifinalistů v kategorii C
 

Kontakt: Mgr. Zuzana Šimůnková, krajvysocina@logickaolympiada.cz, 569 669 343, 602 101 203

Krajské kolo probíhá s finanční podporou Kraje Vysočina a Města Havlíčkův Brod.


 

Pardubický kraj

Místo: Místo: Zasedací místnost Krajského úřadu, Komenského náměstí 120, Pardubice

08:30-08:55 Registrace kategorie A 
11:00-11:10 Vyhlášení, předání cen kategorie A

10:40-11:05 Registrace kategorie B 
13:10-13:20 vyhlášení, předání cen kategorie B

12:50-13:15 Registrace kategorie C 
15:20-15:30 Vyhlášení, předání cen kategorie C


Kontakt: Jana Hřebíčková, pardubickykraj@logickaolympiada.cz, 602 465 747

Seznam semifinalistů v kategorii A

Seznam semifinalistů v kategorii B

Seznam semifinalistů v kategorii C
 

Krajské kolo je realizováno s finanční podporou Pardubického kraje a města Pardubic


 

Karlovarský kraj

Místo: Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 84, Karlovy Vary

Kategorie A:  7:45  -  8:15  prezence
                      8.15  - 9:45 soutěž
Kategorie B:  9.45  -  10.15 prezence
                     10.15. - 11.45 soutěž
Kategorie C: 11.45 - 12.15 prezence
                     12.15 - 13.45 soutěž 

Kontakt:  Petr Čavojský, petr.cavojsky@volny.cz,  tel. 724046888

Seznam semifinalistů v kategorii A

Seznam semifinalistů v kategorii B

Seznam semifinalistů v kategorii C

Krajské kolo je realizováno s finanční podporou Karlovarského kraje a měst Horní Slavkov, Karlovy Vary a Sokolov.


 

Plzeňský kraj

Místo: Metropolitní univerzita Praha, o. p. s., Univerzitní středisko Plzeň, Koterovská 85, Plzeň

Časový harmonogram (změna vyhrazena): 

Prezence účastníků kategorie  A:   8:30 -  8:40
Vlastní soutěž (testy a prezentace s přestávkou): 8:40 - 10:10  

Vyhlášení výsledků a předání cen kategorie A: 10:30 (čas je orientační, výsledky budou vyhlášeny co nejdříve po vyhodnocení testů) 

Prezence účastníků kategorie  B a C: 11:00 - 11:15
Vlastní soutěž (testy a prezentace s přestávkou): 11:15 - 13:00

Vyhlášení výsledků a předání cen kategorie B a C: 14:20 (čas je orientační, výsledky budou vyhlášeny co nejdříve po vyhodnocení testů)

S sebou si vezměte psací potřeby, souhlas se zpracováním osobních údajů, povolena je kalkulačka (nikoliv však na mobilním telefonu). Starší 15 let si nezapomeňte občanský průkaz.

Kontakt: Věra Hellerová, plzenskykraj@logickaolympiada.cz, 604 537 994

Další instrukce a mapka.

Seznam semifinalistů v kategorii A

Seznam semifinalistů v kategorii B

Seznam semifinalistů v kategorii C

 

Krajské kolo je realizováno s finanční podporou Plzeňského kraje a společností ALTEL Czech s.r.o., CCA Group a.s., HP-Pelzer s.r.o. a ČEZ, a.s. Díky těmto sponzorům se na ceny mohou těšit úspěšní řešitelé do desátého místa. 


 

Jihočeský kraj

Místo: 
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice
Kruhový sál zastupitelstva.
Mapa: 
http://mapy.cz/s/lQi6

Kategorie A (ZŠ 1. st): 08:00-10:15
Kategorie B (ZŠ 2. st): 10:15-12:30
Kategorie C (střední školy): 12:30-14:45

Kontakt: Lucie Malechová, jihoceskykraj@logickaolympiada.cz, tel.: 607 591 599

Seznam semifinalistů v kategorii A

Seznam semifinalistů v kategorii B

Seznam semifinalistů v kategorii C
 

Krajské kolo probíhá s finanční podporou Jihočeského kraje, města České Budějovice a pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje pana Mgr. Jiřího Zimoly. 


 

Středočeský kraj

Místo: Říčany, Babice 5, 251 01 - Základní škola a gymnázium Open Gate

Kategorie A 8:30 - 11:15
Kategorie B 10:15 - 13:00
Kategorie C 12:00 - 14:30

S sebou si vezměte psací potřeby, souhlas se zpracováním osobních údajů,povolena je kalkulačka (nikoliv však na mobilním telefonu). Starší 15 let si nezapomeňte občanský průkaz.

Pro všechny kategorie proběhne slavnostní vyhlášení výsledků v divadle školy.
Podrobnější informace očekávejte emailem, s případnými dotazy se na mě bez váhání obracejte.

Těšíme se na vás.

Markéta Houšková, stredoceskykraj@logickaolympiada.cz,  605 925 315  

Seznam semifinalistů v kategorii A

Seznam semifinalistů v kategorii B

Seznam semifinalistů v kategorii C


 

Praha

Místo: Praha 6 - Mensa Gymnázium, Španielova 1111

Soutěžit se bude v Mensa gymnáziu, které sídlí v ZŠ J.Wericha - Španielova 1111, Praha 6 - Řepy. Hlavní vchod do ZŠ není vchodem do gymnázia, je třeba budovu obejít zezadu a u tělocvičen už najdete vstup do gymnázia.

Kategorie A+B 9:00. Ukončení v 11:30.
Kategorie C 12:00. Ukončení v 14:30.

Eva Sedláčková, 731 474 179, praha@logickaolympiada.cz
Marcela Fatrová, Mensa gymnázium,  257 328 786,  zastupce@mensagymnazium.cz

Seznam semifinalistů v kategorii A

Seznam semifinalistů v kategorii B

Seznam semifinalistů v kategorii C
 

Během krajského kola bude také probíhat testování IQ od 10.00 nebo od 13.00.
Cena: 190 Kč děti od 5 let a studenti do 26 let, 290 Kč dospělí. 
Na testování se prosím přihlaste
na webu Mensy.

IQ testujeme na Mensa gymnáziu pravidelně každý čtvrtek od 18.00, více informací a přihlášky na jiné termíny najdete na
webu Mensy.


 

Královéhradecký kraj

Místo konání: Zasedací místnost P1 906 budovy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové


Kategorie A
: 8.00 – 8.30 hodin    prezence účastníků
                    8.30 - 10.00 hodin    soutěž
                  10.15 - 10. 45 hodin  vyhlášení výsledků


Kategorie B: 10.30 - 11.00 hodin    prezence účastníků
                    11.00 - 12.30 hodin   soutěž
                    12.45 - 13. 15 hodin  vyhlášení výsledků


Kategorie C: 13.00 - 13.30 hodin      prezence účastníků
                    13.30 - 15.00 hodin     soutěž
                    15.15 - 15. 45 hodin    vyhlášení výsledků

 S sebou si vezměte:

psací potřeby, je povolena kalkulačka (není povolena kalkulačka na mobilním telefonu)

Starší 15 let si nezapomeňte občanský průkaz. Každý soutěžící na krajské kolo přinese podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěžící mladší než 15 let jej nechají podepsat rodiči (zákonným zástupcem), ostatní jej mohou podepsat sami.

Kontakt: Marta Kubánková, kralovehradeckykraj@logickaolympiada.cz, tel. 731 479 032

Seznam semifinalistů v kategorii A

Seznam semifinalistů v kategorii B

Seznam semifinalistů v kategorii C
 

Krajské kolo je realizováno s finanční podporou Královéhradeckého kraje a Statutárního města Hradec Králové.


 

Liberecký kraj

Místo: Technická univerzita v Liberci, posluchárna G312

Prezence účastníků kategorie A  9:45 - 10:00
Prezence účastníků kategorie B  9:15 - 9:30
Prezence účastníků kategorie C  9:15 - 9:30

Předpokládané ukončení všech kategorií do 14h

Kontakt: Hana Kotinová, libereckykraj@logickaolympiada.cz, 732142964

Seznam semifinalistů v kategorii A

Seznam semifinalistů v kategorii B

Seznam semifinalistů v kategorii C
 

Krajské kolo je realizováno s finanční podporou Libereckého kraje.


 

Moravskoslezský kraj

Místo: Krajský úřad, 28. října 117, Ostrava, zasedací místnost zastupitelstva

Prezence účastníků

Kategorie A:   8:00 - 8:30, (vyhlášení vítězů 10:25 – 10:40 )
Kategorie B:  10:30 - 11:00, (vyhlášení vítězů 12:55 – 13:10 )
Kategorie C:  13:00 - 13:30, (vyhlášení vítězů 15:45 – 16:00 )

Kontakt: Jiří Šmach, moravskoslezskykraj@logickaolympiada.cz, 731 948 206

Seznam semifinalistů v kategorii A

Seznam semifinalistů v kategorii B

Seznam semifinalistů v kategorii C

Krajské kolo je realizováno s finanční podporou Moravskoslezského kraje a města Ostrava.


 

Kraj Vysočina
Město Ústí nad labem
Moravskoslezsky kraj
Mesto Prostejov
Olomoucký kraj
Puzzle-prodej
Liberecký kraj
Hradecký kraj
Jihočeský kraj
Dědek kořenář
Olomouc
Město Ostrava
Pardubice
Karlovarský kraj
Plzeňský kraj
České Budějovice
Ústecký kraj
Brno
Živý kraj
Zlínský kraj